Manuell hantering av lagersaldo

Fifo flöde pallställ
Foto: GiaBao16 / CC BY-SA 3.0

Beställningspunkt är ett begrepp som jag ibland hör. Som jag förstår det betyder det att vårt affärssystem antingen automatiskt beställer, eller signalerar att lagersaldot har nått en viss gräns och att vårt lager behöver fyllas på. Så länge alla parametrar stämmer så fungerar det systemet, som jag förstår det utan att ha någon faktisk inblick.

Men det är faktiskt så att ett par olika artiklar som vi använder inte finns lagerförda på samma vis i systemet, utan klassas som förbrukningsmaterial. Om det beror på att det är svårberäknat, eller på någon annan anledning, kan jag inte uttala mig om. Allt fungerar så länge det finns någon ansvarig som manuellt håller efter lagernivåerna och ser till att det beställs nytt vid behov. Men där det inte finns uttalade rutiner, eller om ansvarig är frånvarande en längre tid och ingen annan har som uppdrag att kontrollera behov och lager, så kan det ibland uppstå problem. Att lagret är tomt. Det kan betyda panik, och leverantören kanske inte kan leverera den mängd vi behöver direkt, utan kanske både har leverans- och produktionstid på ett par dagar eller veckor. Vad händer då?

Själv tror jag att det faktiskt går att föra in hanteringen av dom flesta av våra ”förbrukningsartiklar” in i den digitala lagerhanteringen. Antingen genom att man arbetar efter prognos, eller att man manuellt går in och korrigerar lagersaldot exempelvis veckovis. Det sistnämnda förutsätter dock att man fortfarande har rutiner kring vad som händer om personen lämnar företaget eller är sjuk en längre tid. Jag älskar skriftliga rutiner. Finns det på papper, och man ser till att hålla uppdatera informationen och följer rutinerna så bör saker fungera, i dom flesta fallen.

Bästa alternativet är att man har ett FIFO-system med där minsta lagernivå märks upp. Exempelvis genom att placera ett KANBAN-kort som synliggör materialbehov. Minsta lagernivå måste definieras utifrån förbrukning och leveranstid.

Har ni ett automatiserat system på din arbetsplats, där varorna automatiskt beställs från leverantör, eller arbetar ni med manuella metoder?

FIFO – First In First Out

Fifo flöde pallställ
Foto: GiaBao16 / CC BY-SA 3.0

På min arbetsplats försöker jag förklara fördelarna med att implementera FIFO i lagerhanteringen. På svenska översätts First in first out till först in först ut. Det finns flera fördelar med ett sådant system. Tar vi ditt skafferi och kylskåp som exempel kan vi ställa den förpackning med längst bäst före-datum längst bak. Då vet vi att mjölken kommer att ta slut innan utgångsdatum eftersom den produkt, i detta fall mjölken, med kortast tid alltid står längst fram.

Förutom att säkerställa att vi förbrukar och producerar saker i rätt ordning är det ett utmärkt sätt att upptäcka eventuella kvalitetsproblem. På min arbetsplats är kvalitet och spårbarhet otroligt viktigt. Mitt förslag är därför att man tar dom lagerhållna produkterna i rätt ordning. Då vet man att spårbarheten både för eventuell bearbetning och eventuella problem enklare kan upptäckas tidigt. Precis som med ett enstycksflöde i en produktionslina. Argumentet emot mitt förslag är att mina kollegor kommer att gå på rutin, istället för att kontrollera att artikel och spårbarhetsnummer stämmer överens med ordern. Ett skitkasst motargument på ren svenska.

Istället för att bråka kan jag ta upp mitt förslag vid en eventuell avvikelse. Antingen på grund av kvalitetsproblem, eller felaktig hantering av komponenter. Givetvis hoppas jag att mina kollegor har koll på hanteringen, och att eventuella kvalitetsproblem upptäcks vid mottagning, eventuell bearbetning, eller i ett så tidigt stadium som möjligt.

På min tidigare arbetsplats inom fordonsindustrin var FIFO-rack med vinklade rullister på vagnar och i pallställ en självklarhet. Materialet kommer fram med hjälp av gravitationskraften. Materialhanteraren från logistikavdelningen fyllde på plastbackar och kartonger bakifrån och montörerna plockade materialet framme vid monteringsbandet. När plastbacken var tom la montören den på en annan nivå i materialstället som en kanban-signal till materialhanteraren att lagerplatsen behövde påfyllning.

FIFO är alltså otroligt viktigt för att kunna säkerställa en hög kvalitet i produktion och på lagret. Har du erfarenhet av detta, eller har synpunkter eller kanske vill börja använda dig av ett bra system för lagerhanteringen? Skriv en kommentar i sociala medier eller här nedanför.