Bristande kommunikation leder till fel

Trafikljus rödljus
Foto: Trafikljus

Bristande kommunikation och information kan få stora konsekvenser som oklara förväntningar, missförstånd som leder till fel samt en ökad risk för irritation och oro. Vikten av en tydlig och rak kommunikation, transparens och enkel och lättillgänglig information kan alltså inte understrykas nog.

Både privat, under min tidigare skolgång samt i mitt yrkesliv har jag stött på ovanstående situationer. Det kan handla om oklara förväntningar inför en skolkurs, information som inte kommit fram till alla, eller inte varit tillräckligt informativ och tydlig. Om man fysiskt och direkt lämnar information, exempelvis under en lektion eller ett möte, är det enkelt för den som ger information att få bekräftelse på att alla förstått informationen, det är bara att fråga. Givetvis är det inte alla som öppet vågar ställa en fråga, eftersom dom tror att alla andra förstår och känner sig dumma, och det är något som vi alla måste bli bättre på. Men man har i alla fall möjligheten.

Skriftlig information som distribueras på anslagstavlor, via e-post, som nyhetsbrev eller flygblad kan ibland vara öppen för tolkningar och innehålla vissa bristfälliga formuleringar som kan vara självklara för avsändaren, men svårbegripliga för mottagaren. Beroende på hur texten distribuerats kan det vara svårt att ställa frågor och lämna feedback, men man måste komma över tröskeln, annars kan det generera en snöbollseffekt. Om avsändaren inte får någon feedback så förtydligas inte informationen, dessutom vet inte personen vad som kan förbättras.

Om det däremot helt saknas skriftlig information, och informationsskyltar där den kan placeras, och helt förlitar sig på muntlig kommunikation riskerar man att det uppstår fel och att budskapet degenereras på samma sätt som viskleken man lekte som barn.

Genom skriftliga arbetsinstruktioner, uppmärkning av lagerplatser och arbetsområden, samt tydlig och lättillgänglig information, både på intranät och vid informationstavlor eller arbetsstationer, med information så som arbetsrutiner, företagspolicy, ansvarsfördelning och förändringar. Håll alltid en genomgång när dom införs och uppdateras, då kan alla ställa frågor och oklarheter benas ut.