Nej Stefan Löfvén Skype var aldrig svenskt

När Stefan Löfvén tog upp Skype i sitt sommartal tänkte jag tillbaka Fredrik Häréns föredrag på Kunskapens dag 2007 där han tog upp företaget som ett av sina exempel på svenska företag som faktiskt inte är svenska. Skype utvecklades av estländare med hjälp av amerikanskt riskkapital och hade inte alls sitt säte i Sverige, vilket betyder att svenska staten gick miste om skatteintäkter när företaget 2005 såldes till eBay.

Spotify är ett annat exempel, visserligen finns Spotify AB, men företaget ägs av Spotify Technology A.S i Luxembourg. Nu vet vi att företaget faktiskt inte är så vinstdrivande som man kunde hoppas, men omsättningen 2014 var ändå 9,4 miljarder svenska kronor. Vad som finns i holdingbolagets bankvalv är däremot okänt.

Givetvis finns det många företag i Sverige som verkar här, och globalt, och betalar skatt och sociala avgifter. Men vi ser samtidigt en ökande konkurrens från låglöneländer där människor från, i dag huvudsakligen Asien, med universitetsexamen tar jobb från svenska ingenjörer. Enklare jobb kommer troligtvis successivt att fasas ut mer och mer från Sverige till andra länder. Fördelen vi har är att man i Asien ofta arbetar utifrån en hierarkisk ordning medan vi svenskar förväntas vara mer självgående och uppmuntrats att ta eget ansvar och vara innovativa.

Framöver kommer inte bara Asien vara en konkurrent, utan även Afrika, en kontinent med över 1 miljard invånare som dessutom fortsätter växa. Vad händer när ytterligare 14 procent av världens befolkning får tillgång till internet, universitetsstudier, kunskap och konkurrerar på lika villkor, till lägre löner, på en global marknad?

”Why is it every time I ask for a pair of hands, they come with a brain attached?” – Henry Ford.

Konkurrens är bra, men vad kommer hända när övriga delar av världen också ser värdet i att uppfostra och utbilda tänkande människor? Vi lever i vår lilla bubbla som om ingenting hade hänt, vi driver varken forskning eller utveckling medan protektionismens försvarare Stefan Löfvén gläds åt att företag flyttar hem arbetstillfällen från Östeuropa och Asien. Men det är inte dom enkla jobb som politikerna, i synnerhet Alliansen, talar om utan det är arbetsuppgifter som kräver viss kvalitetskänsla och närhet till utvecklingsfunktioner.

Dela

Lämna en kommentar