Att upptäcka fel och förhindra att problem upprepas

Shape sorter poka-yoke
Foto: Ella’s Dad / CC BY 2.0

År 1961 lanserade den japanska kvalitetsingenjören Shiego Shingo metoden Poka-yoke, vilket ungefär betyder ”felsäkring”. Det är mänskligt att begå misstag, vilket är en av anledningarna till att många fabriken väljer automatiseringslösningar. I första hand är det viktigt att försöka bygga bort möjligheten att begå misstag, men om ett fel skulle uppstå måste det lyftas till ytan och diskuteras så man kan försöka förhindra att det upprepas flera gånger.

Ett ytterligare sätt att upptäcka, och förebygga, fel är om alla arbetar efter ett standardiserat arbetssätt. Att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt ger fördelar som minska kvalitetsavvikelser, möjlighet till förbättrad ergonomi, samt färre slöserier, t ex rörelse och transporter.

Om ett fel skulle uppstå är det viktigt att man utför någon form av rotfelsanalys (root cause). Man kan t ex använda metoden 5 x varför där man i fem led ställer frågan varför felet inträffade. En annan metod är att använda ett fiskbensdiagram, ishikawadiagram, även känt som orsak-verkan-diagram. Ett sätt att använda detta diagram är genom 7M. Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material, Miljö.

Det bästa sättet att förhindra att ett fel uppstår igen är genom att bygga in en felsäkring. Det kan handla om färgkodning, olika former eller figurer som måste passa in på ett visst sätt. Om man inte har den möjligheten bör man åtminstone skapa ett dokument där man visuellt kan se hur det ska se ut. Helst i en stationsbeskrivning som bygger på en standardiserad mall som används för alla arbetsmoment, stationer och rutiner inom företaget.