Att lyfta upp vad som stör mig på jobbet

Frustration facepalm
Foto: Pixabay

På min arbetsplats finns två sätt att lyfta upp problem. Sedan jag anställdes har jag använt mig av det system vi använder för förslagshantering, skrivit en rad olika mer och mindre invecklade förslag med både problembeskrivning och färdiga förslag. Men antalet genomförda förbättringar motsvarar tyvärr inte mina förväntningar, dels på grund av systemets tröghet, och bristande uppföljning.

I år har jag valt en annan strategi för att få min vilja igenom, nämligen att visualisera störningar på vår produktionstavla. Tavlan står öppet i produktionen och kan läsas av alla, något som förhoppningsvis ger mer än att vi går igenom antalet störningar på vårt produktionsmöte varje vecka.

Vi har en rad olika problem, allt från maskinproblem och arbetssätt till lagerplacering, uppmärkning av material i produktionen såväl som lagerplatser. Att lyckas lösa störningar och problem i produktionen kommer att leda till att vi får en tydligare överblick i produktionen, samt att vi kan hålla produktionstakten och minska antalet kassationer. På sikt bör man givetvis se över och genomföra dom förslag som kommit, men en kortsiktig lösning i väntan på en större förändring leder ändå till en förbättring i jämförelse med nuvarande förfarande.

Det är inte enbart i en produktionsmiljö som störningar existerar. Jag vill påstå att vi alla dagligen går runt och utför arbetsuppgifter som innehåller vissa arbetsmoment som uppfattas som störande eller omständliga. Men lik förbannat gör ingen något åt det. Frågan är varför vi knyter näven i fickan. Beror det på att vi saknar ett forum, bortsett från arga lappar, för att ta upp synpunkter, störningar och förslag. Eller är vi så egocentriska eller kanske präglade av jantelagen och att inte sticka ut så vi hellre håller tyst? Ett företag vinner mer på att vara en lärande organisation som uppmuntrar transparens och delaktighet, än att mura upp väggar mellan avdelningar och individer.

Men det är inte bara vi som är anställda i en organisation som upplever saker som stör oss. I egenskap av kund eller besökare på företag och organisationer så finns det mängder av saker som upplevs som störande. Bristen på internetnärvaro är för min del något som ger ett företag minuspoäng. Jämför vi exempelvis Clas Ohlsons webbplats där man enkelt kan se pris, lagerstatus och lagerplats i den aktuella butiken med Akademibokhandeln är det två helt olika upplevelser. Varför skall jag över huvud taget välja Akademibokhandeln när Bokus och Adlibris ger mig möjlighet att jämföra priser direkt på nätet. Nackdelen med dom senare alternativen är dock att dom inte har några fysiska butiker, någonting som ibland kan vara trevligare och mer personligt än ett e-handelsföretag.

Vad stör du dig mest på under din arbetsdag, eller på din fritid? Att du inte har ett eget hålslag, eller att någon har glömt att beställa toner till skrivaren. Igen. Skriv gärna en kommentar och berätta om problemen, och gärna lösningar som faktiskt fungerar.

 

Problemlösning: Hörlurstrassel

Hörlurar HörlurstrasselVi har alla sett det, och själva haft det problemet. Hur vi än försöker så har hörlurarna trasslat ihop sig när de ska användas. Varje gång jag åker i kollektivtrafiken eller ser hur mina kollegor kämpar för att räta ut sladden tänker jag på hur lätt det faktiskt är att åtgärda problemet. När jag lärde mig om djävulshornstekniken så förändrades allt. Nu behöver jag inte längre kämpa, utan kan enkelt lossa lindningen av lurarna.

Givetvis finns det flera sätt att attackera problemet, den variant av ”djävulshornstekniken” som jag använder är bara en av ett flertal lösningar. Du kan använda dig av en pappersklämma, ett gammalt plastkort eller snurra hörlurssladden runt din enhet. Några av lösningarna skapar däremot nya problem, något man också måste överväga om man skall implementera en lösning. Alla måste kunna få vara med och dela sina åsikter och synpunkter.

Vi, åtminstone jag, stör oss dagligen på saker. Det kan vara både arbetsrelaterat och privat. För en arbetsgivare är det viktigt att ha verktyg för att kunna fånga upp vad många kan uppleva vara en störning, framför allt om en eller flera har förslag på hur man kan förbättra nuvarande arbetssätt, process och så vidare. Outnyttjad kreativitet är ett av åtta slöserier.

Djävulshornstekniken för hörlurar

  1. Håll båda lurarna mellan långfinger och ringfinger
  2. Dra tillbaka de två fingrarna och forma handen till ett djävulshorn
  3. Vira hörlurssladden i åttor runt pekfingret och lillfingret
  4. Ta loss ”åttan” med den andra handen och knip sedan runt mitten
  5. Vira resterande del av sladden runt mitten av åttan
  6. För ut en änden med kontakten genom ena loopen/öglan