Resurser

Syftet med denna sida är att länka till information om förbättringsarbete, lean production, toyota production system och liknande.

Böcker

 • Detta är lean, Niklas Modig och Pär Åhlström
  • En bok med introduktion till vad Lean är, och inte är
 • The Toyota Way, (Svensk version på Adlibris, Bokus) Jeffrey K. Liker
  • En bok om Toyotas filosofi och Toyota Production System (TPS)
 • The Goal, Eliyahu M. Goldratt, företagskonsult känd för ToC
  • En bok, roman, om Theory of Constraints och flaskhalsar
 • Lean Thinking, James P. Womack, Daniel T. Jones
  • En bok om slöserier och flödeseffektivitet, utökad och uppdaterad

Video

 • YouTube: FastCap LLC.
  • YouTube-kanal med innehåll av Paul A Akers samt företaget FastCap.

Webbplatser