Om Jobbasmartare

Jobbasmartare.com är en blogg och samlingsplats för åsikter, tankar och idéer med syftet att inspirera medmänniskor till ett aktivt förbättringsarbete på företag och i organisationer. Att alla anställda är medvetna och delaktiga i det dagliga förbättringsarbetet är något som ökar motivationen hos dom anställda och på sikt även företagets produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

”I begreppet rationalisering kan ingripas allt förnuftsmässigt arbete, och det angår alla i företaget. Men ta vara på alla uppslag som kommer. Tänk på att varje människa kan bära på en idé, men den måste plockas fram och omsättas i praktiken; annars är den ju ett dött kapital.”

Citat ur informationsfilmen Enklare mera bättre! från 1951.

Magnus
Bakom bloggen står Magnus, en industriarbetare med ett par års arbetserfarenhet samt en grundläggande utbildning och kunskap i Lean Production. Jag har ett stort engagemang och intresse för förbättringsarbete och föredrar en organiserad arbetsplats, där var sak har sin plats och slöserier eliminerats.

Kontakta Jobbasmartare.com

moc.eratramsabboj@ofni
moc.liamg@moc.eratramsabboj

Terms of Service

Jobbasmartare.com lagrar cookies i syfte att förbättra användarupplevelsen och förbehåller sig även rätten att lagra och analysera data för eventuell framtida marknadsföring och annonsförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att återpublicera alla kommentarer på bloggen utan ersättning. Ovanstående text kan komma att förändras i framtiden.