Lean production är ingen hammare

Bild på hammare
Foto: Pixabay.com

Vi har alla någon gång hört talesättet ”Om det enda verktyg man har är en hammare tenderar man att se varje problem som en spik.Den gyllene hammaren skrevs först av Abraham Kaplan 1964: ”I call it the law of the instrument and it may be formulated as follows: Give a small boy a hammer, and he will find that everything he encounters needs pounding.” Men den mer populära varianten kommer från Abraham Maslows The Psychology of Science, från 1966.

Utgår vi från att Lean production är ett verktyg, vilket många felaktigt gör, skapat för bilindustrin och försöker applicera det på andra verksamheter skapar man troligtvis mer problem än vad man tidigare haft, eller så uppnår man nollresultat eftersom nya problem uppstår medan andra försvinner.

Lean production är en filosofi om hur man arbetar med att identifierar och eliminerar slöserier för att maximera den värdeskapande tiden man arbetar med produkter eller tjänster.

Många framhåller Toyota Production System (TPS), vilket för övrigt byggdes upp innan Lean fanns som en definition, som ett föredöme. Och i TPS finns verktyg som 5S, Just-in-Time, 7+1 slöserier och många fler. Problemet är att många okritiskt försöker kopiera TPS utan att förstå vad som gjort Toyota, åtminstone historiskt sett, till ett framgångsrikt företag.

Man kan, och till viss del bör, kopiera dom verktyg som Toyota Production System innehåller. Men samtidigt är inte alla verktyg applicerbara inom alla organisationer, eller på samma vis som vid Toyotas produktion av bilar. Dessutom bör man själva utveckla sitt eget produktionssystem, med egna verktyg, egna värderingar och principer.

Som du förstår blir det problem om man med Toyotas produktionssystem i bakhuvudet försöker att implementera Lean production i exempelvis en skolmiljö, eller inom tjänstesektorn. Detta betyder givetvis inte att man bör undvika Lean på sådana arbetsplatser, utan att man bör fundera på vad man vill uppnå, varför man vill uppnå det och hur målet skall uppnås.

Tidigare har jag skrivit om Paul A. Akers, entreprenör, grundare och ägare av FastCap LLC., ett företag som tillverkar ett flertal olika produkter med inriktning mot hantverkare. I sin bok 2 second lean beskriver han hur företagets egna verktyg fungerat mycket bättre för dom, än exempelvis Kaizen event. Och av videoklippen på YouTube att döma så ligger företaget i framkant vad det gäller medarbetardriven utveckling av arbetsmetoderna. Trots att det ofta är mycket små förändringar som kontrolleras med tidtagarur och dokumenteras med en mobiltelefon.

Så, för att avrunda. Vad har jag tagit upp i detta blogginlägg? Att Lean production inte är en hammare och att alla organisationer är olika och inte bör behandlas som spikar. Du har också kunnat läsa om att även om det finns framtagna verktyg behöver inte det betyda att dom nödvändigtvis är rätt för din arbetsplats, det kanske behöver utvecklas skräddasydda verktyg just för era arbetsuppgifter.

Till sist. Förbättringsarbete skall vara kul, annars händer det ingenting!

 

Paul A. Akers, president för FastCap

Sedan en tid tillbaka följer jag Paul A. Akers och Fastcap på YouTube. Akers har en bakgrund, både som lärare och som snickare och entreprenör. År 1997 grundade han FastCap LLC., efter att ha fått en idé om en självhäftande täckknapp för att dölja skruvskallar. FastCap.

På plattformen Youtube har dom anställda på företaget, inklusive Paul Akers, dokumenterat alla förbättringsarbeten som sker på företaget och vi kan se deras rutiner, morgonmöten och vilka förändringar som har skett. Dom korta videoklippen är av värde både för att dokumentera förändringarna för dom anställda, men också för att inspirera andra. Givetvis är kanalen på Youtube ett väldigt bra sätt att marknadsföra företaget utåt.

På Youtube kan vi också följa andra företag som gått i FastCaps fotspår, företag som börjat lägga ut videoklipp på sina förbättringsarbeten. Delvis kan det också handla om att den som vill besöka FastCaps lokaler, träffa Paul Akers och ta del av den företagskultur som finns, måste uppfylla vissa krav, däribland ha en kontinuerligt uppdaterad kanal på Youtube.

För en tid sedan lyssnade jag på den tredje utgåvan av boken 2 second lean, en kort bok som beskriver Akers filosofi och agerande för att bygga en företagskultur som inspirerar anställda att delta i det förbättringsarbete som han säger gett företaget möjligheten att bibehålla konkurrenskraft och löneutveckling, även under krisen som märkbart påverkade byggandet i USA för ett par år sedan.

Läs mer om Paul och FastCap LLC: Webbplats, Youtube, 2 Second Lean

Även om alla kanske inte håller med om allt som står i boken, eller sägs på YouTube, kan, åtminstone jag, hålla med om att det är viktigt att hålla allt på en enkel nivå och att också företagsledningen, inklusive VD, är engagerad i förändrings- och förbättringsprocessen.